Strona głównaKonkurs architektoniczny

Na tej stronie znajdą Państwo odnośniki do dokumentów związanych z międzynarodowym konkursem architektonicznym na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej priorytetowego obszaru rewitalizacji centrum w Dąbrowie Górniczej ze szczególnym uwzględnieniem terenu Fabryki Pełnej Życia, który został ogłoszony 30.11.2018 r. przez Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej oraz Stowarzyszeniem Architektów Polskich SARP.

W regulaminie wskazano, że celem konkursu jest wyłonienie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej najlepszej pod względem funkcjonalno-użytkowym i kompozycyjnym, uwzględniającej kontekst istniejącego zagospodarowania obszaru i jego otoczenia – w znaczeniu materialnym, kulturowym oraz społecznym. Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna honorować powinna istotne założenia przestrzenne i kompozycyjne zespołu fabryki – na tej bazie budować nową tożsamość miejsca z uwzględnieniem jego historycznego, poprzemysłowego dziedzictwa.

W sądzie konkursu pod przewodnictwem dr inż. arch. Henryka Zubela zasiedli przedstawiciele świata architektury i nauki, strony społecznej oraz podmiotów bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu „Fabryka Pełna Życia – rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej”.

Prace konkursowe były oceniane według następujących kryteriów:

a) walory urbanistyczno-architektoniczne, w tym: kompozycja założenia przestrzennego, rozwiązania funkcjonalne w skali urbanistycznej i architektonicznej oraz walory zaproponowanych form architektonicznych – 50%;

b) walory ekonomiczne z punktu widzenia realizacji i wieloletniej eksploatacji obiektów, budowli oraz utrzymania elementów zagospodarowania terenu, w tym możliwość etapowej komercjalizacji obszaru założenia – 30%;

c) stopień unikalności rozwiązań programowo-przestrzennych oraz odniesienie do kontekstu przestrzennego – w tym sposób nawiązania i stopień zachowania historycznej substancji budowlanej (formy architektonicznej, detalu, materiału) – 20%.

Dla Uczestników w Konkursie przewidziano nagrody:  

I nagroda – 25 000 PLN brutto, 

II nagroda – 20 000 PLN brutto,

III nagroda – 15 000 PLN brutto.

Termin składania wniosków ustalono na 20 grudnia 2018, termin składania prac konkursowych na 15 marca 2019 roku.

Szczegóły konkursu na stronie SARP.


Ogłoszenie o konkursie


Dokumenty dla uczestników konkursu:

Wytyczne do Programu funkcjonalno-użytkowego POR Centrum

Koncepcja włączenia mieszkańców w proces rewitalizacji śródmieścia Dąbrowy Górniczej – Etap: Opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej wraz z przeprowadzeniem procesu partycypacji społecznej w ramach realizacji projektu „Fabryka Pełna Życia – rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej”

Zestawienie powierzchni dla budynków znajdujących się w obszarze Fabryki Pełnej Życia

Mapa obrazująca rozwiązania komunikacyjne (tramwaje i kolej) w obszarze POR Centrum

Mapa historyczna Jana Hempla

Dokumentacja techniczna Park Hallera

Dokumentacja techniczna byłego warsztatu elektrycznego na terenie Fabryki Pełnej Życia

Dodatkowe informacje dla uczestników konkursu:

Inwentaryzacja architektoniczna metodą skaningu laserowego 3D w byłych dąbrowskich zakładach DEFUM

Wirtualny spacer po dawnej fabryce Defum w Dąbrowie Górniczej

Elewacje:

Przekroje:

Rzut


Dokumenty dot. konkursu:

Wytyczne do Programu funkcjonalno-użytkowego POR Centrum

Zarządzenie Nr 17.2018 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 28.11.2018 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Sądu Konkursowego Konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej priorytetowego obszaru rewitalizacji Centrum w Dąbrowie Górniczej ze szczególnym uwzględnieniem terenu Fabryki Pełnej Życia

Zarządzenie Nr 18.2018 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 28.11.2018 r. w sprawie: powołania Sądu Konkursowego Konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej priorytetowego obszaru rewitalizacji Centrum w Dąbrowie Górniczej ze szczególnym uwzględnieniem terenu Fabryki Pełnej Życia


Szczegółowa koncepcja urbanistyczno-architektoniczna – ANALOG:

 Rzut budynków zbiorczy

– Rzut kondygnacji podziemnej

– Rzut parteru

– Rzut I piętra (kondygnacji powtarzalnych) i antresol budynków parterowych

– Rzut IV piętra (kondygnacja powtarzalna budynki B5) i antresol budynków mieszkalnych

– Rzut dachów i tarasu budynku B5

– Przekroje-elewacje A-A B-B

– Przekroje C-C D-D

– Inwentaryzacja – rzut budynków

– Inwentaryzacja – przekrój poprzeczny i podłużny

– Projekt zagospodarowania terenu – zbiorczy

– Projekt nawierzchni

– Projekt małej architektury i mebli miejskich

– Projekt oświetlenia i iluminacji

– Projekt obiektów narracyjnych i systemu informacji miejskiej

– Szczegółowa koncepcja urbanistyczno-architektoniczna

– Zestawienie mebli miejskich

– Plan sytuacyjny

– Przekroje normalne

– Iluminacja_1

– Iluminacja_2

– Iluminacja _3

– Iluminacja_4

– Iluminacja_5

– Plansza zbiorcza uzbrojenia terenu

– Kanalizacja deszczowa

– Inwentaryzacja zieleni

Pliki do pobrania:

Hempel

436,69 KB

*.jpg

Elewacja_E1

4,67 MB

*.pdf

Elewacja_E2

1,93 MB

*.pdf

Elewacja_N

3,32 MB

*.pdf

Elewacja_S

3,53 MB

*.pdf

Elewacja_W

3,63 MB

*.pdf

DEFUM_AA

380,44 KB

*.pdf

DEFUM_BB

528,65 KB

*.pdf

DEFUM_CC

425,28 KB

*.pdf

DEFUM_rzut

4,98 MB

*.pdf

Rzut parteru

3,58 MB

*.pdf

Przekroje C-C D-D

1,61 MB

*.pdf

Projekt nawierzchni

2,15 MB

*.pdf

Plan sytuacyjny

16,07 MB

*.pdf

Przekroje normalne

391,03 KB

*.pdf

Iluminacja_1

154,86 KB

*.jpg

Iluminacja_2

172,98 KB

*.jpg

Iluminacja_3

122,74 KB

*.jpg

Iluminacja_4

123,62 KB

*.jpg

Iluminacja_5

135,41 KB

*.jpg