Strona głównaO FabryceProjekt

O projekcie

Fabryka Pełna Życia – nowe centrum Dąbrowy Górniczej jest jednym z najistotniejszych przedsięwzięć rozwojowych dla: Dąbrowy Górniczej, regionu Zagłębia Dąbrowskiego oraz wschodniej części obszaru Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (Metropolia GZM pierwszy związek metropolitalny w Polsce). Projekt od 2016 roku prowadzony jest w sposób kompleksowy i integrujący procesy przestrzenne, budowlane, infrastrukturalne i społeczne (zob. Modelowa Rewitalizacja w Dąbrowie Górniczej). Naszym celem jest wyprowadzenie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych (znajdujący się w śródmieściu Dąbrowy Górniczej teren po byłej fabryce obrabiarek „Defum”, zlokalizowany w sąsiedztwie centrum komunikacyjnego) i nadanie im nowych funkcji miasto i centrotwórczych. Zmierzamy do zmiany profilu Dąbrowy Górniczej – z miasta przemysłowego, w miejsce wysokiej jakości życia, centrum miejsc pracy w nowoczesnych sektorach, stosowania rozwiązań przyjaznych dla środowiska naturalnego, rozwoju kultury i wspierania lokalnej tożsamości. Nowe Centrum Dąbrowy Górniczej (obejmującego zarówno teren Fabryki Pełnej Życia, jak i obszar Placu Wolności przed Pałacem Kultury Zagłębia, który docelowo ma stanowić tzw. Salon Zagłębia Dąbrowskiego) – po licznych konsultacjach społecznych, jak i pracach grup ekspertów w zakresie urbanistyki i architektury, przedsiębiorczości oraz zrównoważonego rozwoju – oparto o zasoby społeczności lokalnej. W obszarze projektu planuje się rozwijać koncepcję miasta aktywnego, angażującego mieszkańców w inicjatywy społeczne. Jak wynika z analizy ekonomicznej i szczegółowej koncepcji urbanistyczno-architektonicznej, realizacja inwestycji przyniesie ok. 2 tysiące nowych miejsc pracy. Będzie to obszar funkcjonowania lokalnych usług dla mieszkańców. Przestrzenie publiczne zaprojektowano odpowiednio do ludzkiej skali i potrzeb poprzez: wyłączenie ruchu kołowego na obszarze Fabryki Pełnej Życia i wprowadzenie strefy uspokojonego ruchu w jej sąsiedztwie, dominującą rolę zieleni miejskiej, małej architektury, rozbudowaną ofertę gastronomiczną, kulturalną, rozrywkową i rozwoju przedsiębiorczości.

Nowe centrum Dąbrowy Górniczej

Fabryka Pełna Życia – nowe centrum Dąbrowy Górniczej – powstaje w sercu regionu o nazwie Zagłębie Dąbrowskie, które jest częścią pierwszej metropolii w Polsce, niezwykle atrakcyjnego miejsce do życia i realizowania inwestycji.

  • Jesteśmy blisko głównych ośrodków miejskich w tej części Europy, takich jak: Praga, Wiedeń, Budapeszt, Bratysława, Kraków, Łódź, Wrocław, Częstochowa czy Ostrawa.
  • Od niezwykłych walorów przyrodniczych tzw. Pojezierza Dąbrowskiego (4 jeziora) dzieli nas  zaledwie kilka minut jazdy rowerem.
  • Od centrum Katowic dzieli nas zaledwie ok 20 minut jazdy pociągiem.
  • W promieniu 200 km od Fabryki mieszka 21 mln osób.
  • Mamy do wyboru 28 szkół wyższych.
  • Jesteśmy częścią wyjątkowej oferty kulturalnej, sportowej i dynamicznie rozwijającego się rynku pracy największego obszaru metropolitalnego w Polsce.

Z mieszkańcami i dla mieszkańców

Przez ponad trzy lata dąbrowianie wspierani przez grono ekspertów tworzyli na terenie byłych zakładów Defum miejsce, które będzie nowym centrum i wizytówką Dąbrowy Górniczej. Jesteśmy wyjątkowym w skali Polski przykładem przemiany obszaru poprzemysłowego, bo Fabryka Pełna Życia to: • stworzenie głównej przestrzeni miejskiej z nowym zielonym rynkiem wewnątrz dawnych hal fabrycznych, • „miasto w mieście” z wyraźnymi odniesieniami do historii Zagłębia Dąbrowskiego i układu dzielnic Dąbrowy Górniczej • obszar przyjazny pieszym, bez barier dla osób starszych i osób z niepełnosprawnościami, łatwo dostępny rowerzystów, • uporządkowana zieleń miejska, nawiązująca do otoczenia przyrodniczego, • wielofunkcyjność obiektów i przestrzeni publicznych. Fabrykę Pełną Życia zaplanowano jako miejsce spotkań, odpoczynku, edukacji regionalnej, gdzie będzie można zobaczyć film, obejrzeć wystawę, napić się dobrej kawy i zjeść coś dobrego. Będzie to miejsce z bogatą ofertą wydarzeń kulturalnych, działań społecznych i ekologicznych. Zbudowanie nowego centrum Dąbrowy Górniczej na bazie drugiego filaru projektu – Fabryka. Kultury i Sztuki – przyciąga do Fabryki ludzi młodych i utalentowanych. Tylko w roku 2021 na terenie Fabryki Pełnej Życia odbyło się blisko 180 różnych przedsięwzięć: społecznych, muzycznych, kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych. W tym czasie z fabrycznych atrakcji skorzystało blisko 60 000 osób.

Fabryka Pełna Życia to:

2000
miejsc pracy
13000
m kw. powierzchni
usługowej
8000
m kw. powierzchni
biurowej
12000
m kw. powierzchni mieszkalnej

Zielony rynek


15 zielonych tarasów na dachach


Browar miejski z restauracją


20 konceptów kulinarnych


2 budynki biurowo-usługowe


12 budynków mieszkalnych


Wieża widokowa


Zielony pasaż


Multimedialne centrum konferencyjno-wystawowe


WiFi


Wypożyczalnia rowerów miejskich


Wypożyczalnia rowerów elektrycznych


Stacje ładowania samochodów


Miejsca postojowe dla rowerów


5 tras tematycznych


600 miejsc parkingowych


Miejsce dostępne dla osób niepełnosprawnych


Zielony plac zabaw


Łąka kwietna

Opis poszczególnych budynków i ich planowane przeznaczenie

Nowe centrum Dąbrowy Górniczej zaprojektowano jako „miasto w mieście”: nowoczesną, przyjazną i wielofunkcyjną przestrzeń spotkań, pracy i mieszkania. Głównym założeniem projektu jest różnorodność zabudowy, która pociąga za sobą intensywne użytkowanie o każdej porze dnia i roku.

Część hal przemysłowych zostanie wyburzonych, a te najcenniejsze – odrestaurowane, przebudowane i zaadaptowane do nowych funkcji usługowo-handlowych. Istniejąca zabudowa będzie uzupełniona budynkami nowo projektowanymi o funkcjach usługowych i mieszkalnych z komercyjną przestrzenią położoną w parterach budynków.

Fabryka. Dla Klimatu

Nowe centrum Dąbrowy Górniczej będą wyróżniać: efektywność energetyczna (realizacja obiektów kubaturowych oraz przestrzeni publicznych z wykorzystaniem energooszczędnych materiałów i odnawialnych źródeł energii), oszczędność i poszanowanie zasobów, racjonalna i oszczędna gospodarka wodna i ponowne wykorzystanie odpadów. Podstawy działań w zgodzie z naturą: – rośliny jako integralna część zabudowy, – kompozycje nawiązujące do gatunków występujących na obszarze Zagłębia – grab pospolity, głóg, – zastosowania roślin przyjaznych ptakom, owadom i małym ssakom – łąki kwietne, drzewa i krzewy owocowe, – rośliny „wpisane” w obiekty architektoniczne, m.in. zielony tunel przestrzeni suwnic, – dobór gatunków jako obraz dąbrowskich zbiorników wodnych, Pustyni Błędowskiej i krajobrazu Sroczej Góry – miejsce dla drzew-symboli Dąbrowy Górniczej: dębów szypułkowych – zastosowanie tzw. zielonych dachów retencyjnych na 13 obiektach. W przestrzeni Fabryki Pełnej Życia zieleń pełnić będzie także funkcje: – reprezentacyjne, towarzyszącą układowi urbanistycznemu, w postaci pasm zieleni – kompozycji liniowych, które wyróżniają przebieg ciągów komunikacyjnych i lokalizację zabudowy, – izolacyjno/osłonowe, w postaci zastosowania gatunków drzew i krzewów liściastych oraz pnączy, które ograniczają hałas i zanieczyszczenie powietrza.

Fabryka. 3.0

W Fabryce Pełnej Życia uwzględniono koncepcję tzw. miasta gąbczastego, zaplanowano – na wszystkich dachach nowych budynków – stworzenie zielonych ogrodów, przewidziano budowę systemu gromadzenia i powtórnego wykorzystania wód deszczowych. Na obszarze „miasta w mieście” umieszczono wypożyczalnie rowerów, w tym rowerów elektrycznych oraz stacje ich ładowania. Na wszystkich parkingach zaplanowano stacje ładowania samochodów elektrycznych.  Realizacja projektu spowoduje trwałą przemianę Dąbrowy Górniczej – z miasta związanego z górnictwem węgla kamiennego, zdominowanego (w kontekście funkcjonalnym, urbanistycznym, społecznym) przez zakłady przemysłowe – w miasto z silnym zapleczem usługowym, miejsce wysokiej jakości życia, przyciągający ośrodek miejski. W obszarze projektu zaplanowano rozwój miasta aktywnego, angażującego mieszkańców w inicjatywy społeczne. Ponadto Fabryka Pełna Życia będzie miejscem aktywności przemysłów kreatywnych skupiającym talent i technologię.

Fabryka. Kultury i Sztuki

Budowa nowej przestrzeni kulturalnej w industrialnych pomieszczeniach Fabryki będzie doskonałym polem różnego rodzaju aktywności, interakcji i inwestycji – planowane działania dotyczą całego spektrum zagadnień, takich jak ekologia, transport, wsparcie przedsiębiorczości, rozwój kultury czy rozwój społeczeństwa obywatelskiego. W tym miejscu kluczową rolę odgrywać będzie wspólnota działań, by współtwórcami wydarzeń i aktywności byli mieszkańcy, organizacje pozarządowe, artyści, aktywiści, instytucje kultury, czy lokalni przedsiębiorcy. Aby wszyscy razem, wspólnie stworzyli tu miejsce tętniące życiem, kulturą i lokalnością. Dzięki temu uda się stworzyć ciekawą platformę wymiany myśli, wiedzy i umiejętności pomiędzy twórcami a publicznością. Dla każdej społeczności niezwykle ważne są przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne, takie jak koncerty, spektakle, warsztaty, seminaria i konferencje. Będzie to także obszar funkcjonowania lokalnych usług dla mieszkańców (oferta „ginących zawodów”). Przestrzenie publiczne i półpubliczne/współdzielone zaprojektowano odpowiednio do ludzkiej skali i potrzeb poprzez: wyłączenie ruchu kołowego i wprowadzenie strefy uspokojonego ruchu w jej sąsiedztwie, dominującą rolę zieleni miejskiej, małej architektury, rozbudowaną ofertę gastronomiczną, kulturalną, rozrywkową i rozwoju przedsiębiorczości.      

Fabryka. Pełna Historii

W dawnej fabryce obrabiarek DEFUM, w samym centrum Dąbrowy Górniczej, tworzymy niepowtarzalną przestrzeń, która łączy przemysłowe tradycje regionu ze współczesnymi oczekiwaniami wyjątkowych najemców i wymagających klientów. Robimy to z poszanowaniem historycznego dziedzictwa. Zachowujemy cenne elementy architektoniczne i konstrukcyjne. To, co ze względu na zły stan wymagało demontażu, po rewitalizacji zyska nowe życie. Przestrzeń nowego centrum Dąbrowy wyróżniać będą: – odwołania do zagłębiowskiej tożsamości miejsca, – hale nazwane od dzielnic Dąbrowy Górniczej, np. Ząbkowicka, Łosieńska, Tworzeń, – ulice, place i pasaże z nazwami byłych właścicieli zakładów Defum: Emil Škoda, Bracia Zieleniewscy, Wilhelm Fitzner i Konrad Gamper, – tablice ilustrujące historię i pierwotne przeznaczenie rewitalizowanych obiektów przed wejściami do hal, – tablice informacyjne o dzielnicach Dąbrowy Górniczej, – umieszczona w posadzce dawna mapa miasta, – model fizyczny Fabryki Pełnej Życia i zakładów Defum, – plenerowe gabloty ekspozycyjne, – pamiątki z górniczej przeszłości Zagłębia Dąbrowskiego: kopalnianie koła wyciągowe, kolejka podziemna z kopalni KWK Kazimierz Juliusz w Sosnowcu.

Spółka

Fabryka Pełna Życia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółkę Fabryka Pełna Życia powołano uchwałą Rady Miasta Dąbrowy Górniczej w grudniu 2019 r. w celu wykonywania zadania własnego Gminy Dąbrowa Górnicza, istotnego dla rozwoju miasta i jakości życia lokalnej społeczności.