Projekt mikrograntów – podsumowanie

Dla mieszkańców 21/01/2022

Strona głównaNewsDla mieszkańcówProjekt mikrograntów – podsumowanie

Fabryka Pełna Życia – działaj z nami! To projekt mikrograntów w ramach programu współfinansowanego przez Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej.

Podstawowe osiągnięte rezultaty

30 złożonych wniosków,

13 projektów na podstawie listy rankingowej przyjętych do realizacji,

– przekazane granty opiewały na kwoty od 4000 zł do 9000 złotych,

– realizacja projektów w okresie od 1 czerwca do 1 grudnia 2021 r.,

– realizacja projektów na priorytetowym obszarze rewitalizacji Centrum podobszar Śródmieście ze szczególnym uwzględnieniem terenu Fabryki Pełnej Życia,

– ponad 2000 uczestników działań społecznych.

12 organizacji pozarządowych i 1 grupa nieformalna miały możliwość realizowania projektów, dzięki czemu podniosły swoje kompetencje w zakresie organizacji wydarzeń, jednocześnie zdobywając wiedzę na temat rewitalizacji.

Opis rezultatów

Wspólnymi siłami stworzyliśmy atrakcyjną ofertę wydarzeń, które zachęciły mieszkańców miasta do odwiedzania priorytetowego obszaru rewitalizacji, wzmacniając jednocześnie wizerunek Dąbrowy Górniczej jako miasta żywego, pełnego wydarzeń i przyjaznego organizacjom pozarządowym. Większość wydarzeń odbyła się na terenie Fabryki Pełnej Życia co podkreśliło centrotwórczy charakter tej przestrzeni i zbudowało wizerunek Fabryki, jako katalizatora działań i aktywności społecznych. Dodatkowo, udało się wesprzeć organizacje pozarządowe/grupy nieformalne w trudnych czasach pandemii, co pozwoliło im na zbudowanie programu działań i aktywności możliwych do realizacji ze względu na wprowadzane obostrzenia.

Dziękujemy wszystkim osobom uczestniczącym w projektach za zaangażowanie i wspólną pracę nad wydarzeniami, a korzystającym z propozycji podmiotów zaangażowanych w mikrogranty za uczestnictwo w projektach!

Zrealizowane projekty

1.

Organizator: Centrum Inicjatyw Społecznych

Nazwa projektu: Fabryka Pełna Pszczół

Projekt zakładał stworzenie w przestrzeni FPŻ pasieki z pszczołami, przy której realizowano działania warsztatowe z różnymi grupami odbiorców, pokazujące życie pszczół ze wskazaniem na korzyści, jakie płyną z funkcjonowania pasieki miejskiej. W jego ramach stworzono pasiekę dla pszczół składającą się z 4 uli. Aranżacja przestrzeni została wzbogacona o donicę z kwiatami i siedziska z palet. Odbyło się tam w sumie 16 warsztatów dla seniorów i dzieci o różnej tematyce np. apiterapia czy produkcja produktów pszczelich. 200 000 pszczół wyprodukowało 20 kg miodu.

2.

Organizator: Fundacja Fabryka Kulturalna

Nazwa projektu: Bazar Fabryczny – włącz się w obieg

Bazar Fabryczny to wydarzenie targowe, na którym prezentowani byli różni wystawcy sprzedający ekologiczne produkty. Odbył się 14 sierpnia 2021 roku w budynku Warsztatu. Można było tu spotkać wytwórców naturalnych kosmetyków, zrównoważonej mody, właścicieli kwiaciarni czy second-handów (np. second hand Bez Metki, pracownia renowacji Meblowe Kreacje, sklep vintage Niebyle.store, Antykwariat Latarnik, Kwiaciarnia Bukiecik, pracownia rękodzieła Monalpi, makramy Teoria Stanu Splątanego). Dodatkowo, w ramach imprezy odbył się wykład Stowarzyszenia Kurka Wodna o gospodarce obiegu zamkniętego.

Foto: Fundacja Fabryka Kulturalna

3.

Organizator: Stowarzyszenie Wspierania Talentów

Nazwa projektu: Fabryka Pełna Zdrowia

Cykl warsztatów, na których odbiorcy uczyli się wytwarzania ekologicznych środków do sprzątania oraz kosmetyków. Odbyły się 4 warsztaty, z czego dwa dotyczyły wytwarzania kosmetyków a dwa środków do sprzątania. Uczestnicy dowiedzieli się o wpływie wytwarzania chemicznych środków czystości na środowisko naturalne. Poznali alternatywę dla sklepowych środków czystości oraz nauczyli się je wykonywać z ogólnodostępnych produktów (proszki do prania, kule do wc, płyn do mycia szyb, pasta czyszcząca). Podczas spotkań  z produkcji naturalnych kosmetyków uczestnicy dowiedzieli się o sposobie ich wytwarzania i samodzielnie zrobili peeling do ciała, oliwkę, mgiełkę magnezową,  dezodorant w kremie, kule do kąpieli, balsam do ust.

Foto: Stowarzyszenie Wspierania Talentów

4.

Organizator: Stowarzyszenie Ziemia i My

Nazwa projektu: Zieleń w mieście to lepszy klimat dla mieszkańców

To był cykl spotkań z dziećmi w wieku szkolnym w ogrodzie społecznym Fabryki. Zorganizowano 3 warsztaty (warsztaty z okazji Dnia Ochrony Środowiska, warsztaty florystyczne) oraz 2 pikniki ekologiczne. Wykonano  w ogrodzie społecznym nasadzenia 6 gatunków traw i 10 gatunków drzew i krzewów. Zaaranżowano przestrzeń – kącik traw i kącik wiejski. Działania odbywały się w okresie od czerwca do października.

5.

Organizator: Stowarzyszenie Civitas

Nazwa projektu: Zróbmy sobie ogród

Projekt warsztatów, w ramach których dąbrowscy seniorzy dyskutowali o możliwościach działania w ogrodzie społecznym. Dodatkowo w ogrodzie społecznym przeprowadzono prace porządkowe i zasadzono kilka roślin. W okresie trwania projektu, tj. od lipca do sierpnia zrealizowano 5 spotkań. Dodatkowo obyło się jeszcze jedno, ponadplanowe, spotkanie we wrześniu. Zajęcia odbywały się na terenie ogrodu społecznego, wyjątkowo, podczas deszczu spotkania odbywały się w budynku warsztatu. Uczestnicy  zdobyli wiedzę dotyczącą  funkcjonowania ogrodów społecznych, uprawy roślin  i wykorzystania przestrzeni Fabryki do działań społecznych. Pierwsze warsztaty pod hasłem „Nowy sezon w ogrodzie” to faza porządkowania ogrodu, usuwania chwastów oraz nowych nasadzeń do donic i częściowo do gruntu. Dwa kolejne zajęcia (12.07, 16.08) poświęcone były bioróżnorodności w  ekosystemie oraz największemu dla niej zagrożeniu, tj. ekspansywności gatunków inwazyjnych. Na kolejne spotkanie (24.08) poświęcone owadom zapylającym zaproszono pszczelarzy z pasieki Polskie Miody. Ostatnie z planowanych spotkań (30.08) dotyczyło łąk kwietnych i zaletom ich zakładania w mieście. Na początku września (6.09) zasadzono wspólnie  wrzosy.

6.

Organizator: Fundacja Godne Życie, grupa nieformalna Młoda Dąbrowa

Nazwa projektu: Festiwal Empatii

Festiwal Empatii to cykliczna impreza promująca tolerancję i szacunek dla grup często wykluczanych z przestrzeni publicznej tj. mniejszości seksualne, bezdomni, niepełnosprawni czy osoby z problemami psychicznymi. W ramach festiwalu, 26 września, odbyły się spotkania z ciekawymi gośćmi (Maja Staśko, Lidia Stanowska), warsztaty z radykalizacji i stereotypów, występy taneczne (Stowarzyszenie Ósmy Dzień, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dąbrowie Górniczej), występ teatralny koła Adamantem, a także koncerty Julii Szotek, Nikolasa Mańki, Punched Orange oraz LAB. Dodatkowo stworzono przestrzeń targową, gdzie prezentowały się lokalne instytucje pomagające osobom wykluczonym (Stowarzyszenie Tęczówka, Młodzieżowa Rada Miejska, Zagłębie Kobiet, Fundacja Instytut Devo, Stowarzyszenie Ósmy Dzień, SOSW w Dąbrowie Górniczej, Centrum Medyczne Wielkoszyński, Pałac Kultury Zagłębia, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dąbrowie Górniczej, Miejski Ośrodek Pracy Twórczej, Fundacja DKMS).

Foto: Festiwal Empatii

7.

Organizator: Stowarzyszenie Ósmy Dzień

Nazwa projektu: Razem możemy więcej

Projekt zakładał organizację warsztatów taneczno-scenicznych i migowych dla dzieci niepełnosprawnych umysłowo i ich opiekunów. Jego finałem był występ podczas Festiwalu Empatii. W sumie odbyło się 36 godzin zajęć warsztatowych, podczas których uczestnicy projektu zapoznali się z technikami ruchu scenicznego i różnymi układami choreograficznymi. Pojawiały się również ważne dla dzieci ćwiczenia ogólnorozwojowe poprawiające kondycję fizyczną oraz wpływające pozytywnie na koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową oraz ćwiczenia związane ze sferą emocji. Dodatkowo zorganizowano również 2 warsztaty języka migowego. Prowadziła je Katarzyna Szymura, surdopedagog, prowadząca profesjonalne kursy języka migowego dla pracowników administracji publicznej, instytucji medycznych i oświatowych.

8.

Organizator: Stowarzyszenie Fantastyki Militarnej

Nazwa projektu: Dąbrowskie Dni Fantastyki

To była dwudniowa impreza (2-3.10.2021), w ramach której odbyły się wydarzenia promujące fantastykę, tj. Games Room – wypożyczalnię gier planszowych, sesje gier fabularnych, warsztat tworzenia postaci z historycznej gry fabularno -terenowej, gry i zabawy integracyjne na temat fantasy, treningi i pokazy dyscypliny sportowej Jugger, turniej strzelecki wykorzystujący repliki ASG, prelekcje mistrzów gier fabularnych. Wydarzenie o takim charakterze zainteresowało przestrzenią FPŻ zupełnie nowych odbiorców, dla których często był to pierwszy kontakt z planowanym nowym centrum Dąbrowy Górniczej.

Foto: Stowarzyszenie Fantastyki Militarnej

9.

Organizator: Fundacja Wygrajmy Razem

Nazwa projektu: Wygrajmy razem mimo wszystko

Wydarzenie składało się z dwóch koncertów zrealizowanych w terminach 20 i 21 listopada, podczas których wystąpił zespół Mezalians Art złożony z osób z dysfunkcjami, na co dzień współtworzący Fundację Wygrajmy Razem (Karolina Żelichowska, Łukasz Baruch, Iwona Zięba, Grzegorz Dowgiałło) wraz z zaproszonymi gośćmi (krakowska wokalistka – Barbara Stępniak-Wilk, muzyk Krzysztof Zesławski, wokalista – Mariusz Trzeciak, twórca wizualizacji – Adrian Jackowski). W ramach jednego koncertu zagrano popularne polskie utwory w nowych aranżacjach, natomiast drugi bazował na znanych i popularnych utworach twórców krakowskich. Wydarzenie już na stałe wpisało się w kulturalny krajobraz Dąbrowy Górniczej.

Foto: Fundacja Wygrajmy Razem

10.

Organizator: Stowarzyszenie Równe Babki

Nazwa projektu: Warsztaty dla mamy i taty

To były warsztaty skierowane dla rodziców z dziećmi, w ramach których odbywały się spotkania z fizjoteraupetą, trenerem personalnym, położną czy pedagogiem dziecięcym. Odbyło się 6 spotkań w okresie od lipca do października. W luźnej atmosferze na łące Fabryki rodzice mogli zdobyć podstawową wiedzę, jak zajmować się dziećmi.

11.

Organizator: Dopamina Lab

Nazwa projektu: Fabryka Młodych Inicjatyw

Projekt warsztatowy zakładający wspólną pracę młodzieży nad powstaniem słuchowiska/spektaklu na tematy, które ich dotykają. W roli prowadzących, animatorów wystąpili cenieni twórcy – pisarka Anna Cieplak i edukator Robert Strzała. W ramach projektu odbyły się warsztaty literackie na których pisano scenariusz pt. „Jeszcze nigdy nie było lepiej niż teraz”. Odbyło się 5 trzygodzinnych spotkań oraz indywidualne konsultacje dla uczestników. Zorganizowano także warsztaty teatralne połączone z przygotowaniem do prezentacji spektaklu (również 5 trzygodzinnych spotkań). Na koniec w ramach trzech warsztatów wspólnych odbywały się próby z czytania performatywnego zakończone powstaniem słuchowiska połączonego z koncertem zespołu Fonogon.

Foto: Dopamina Lab

12.

Organizator: Dopamina Lab

Nazwa projektu: Babie Lato

W ramach projektu odbyły się warsztaty artystyczne dla dziewcząt, które miały służyć wspólnemu spędzaniu czasu w kobiecym gronie, poznawaniu siebie i docelowo stworzeniu performatywnego spektaklu. Odbyły się warsztaty wokalne śpiewu białego (typowego dla muzyki ludowej) z towarzyszeniem prostych instrumentów perkusyjnych (4 spotkania). Dodatkowo odbyły się również warsztaty z tańca intuicyjnego i tańców w kręgu (4 spotkania) oraz  warsztaty rękodzielnicze z tworzenia motanek (2 spotkania). Podsumowaniem projektu był mini koncert połączony z potańcówką z kapelą Fedaki grającą muzykę ludową, podczas którego uczestnicy spędzili czas na tańcu i wspólnym śpiewaniu.

Foto: Dopamina Lab

13.

Organizator: Stowarzyszenie Krokus

Nazwa projektu: Dzień Integracji i Tolerancji

Wydarzenie odbyło się 30 września. W jego ramach zrealizowano wiele aktywności skierowanych do osób niepełnosprawnych. Odbyły się warsztaty  z wikliniarstwa, bibułkarstwa, malowania na szkle, czy wyrabiania biżuterii. Dodatkowo  osoby niepełnosprawne występowały na scenie podczas koncertu wraz z zaproszonymi  gośćmi tj. Łukasz Baruch, Karolina Żelichowska, czy Chór Zorza.  Wydarzenie zrealizowano przy współpracy z II LO im. St. Żeromskiego.

Dokumenty wyjściowe do programu „Fabryka Pełna Życia – działaj z nami!” można znaleźć tutaj!

Podobne artykuły

I Zagłębiowski Festiwal Jogi
Dla mieszkańców 27/05/2024

I Zagłębiowski Festiwal Jogi

Zagłębiowski Festiwal Jogi to pierwsze tego typu wydarzenie w regionie! W sobotę, 22 czerwca od godz. 9:00 zapraszamy do Fabryki Pełnej Życia! Jogini, joginki, zgromadźmy

3 Przystanek Śląskiej Ligi Breakingu
Dla mieszkańców 27/05/2024

3 Przystanek Śląskiej Ligi Breakingu

Czy wiecie, że Breaking to nowa dyscyplina olimpijska? Podczas tegorocznych igrzysk w Paryżu zadebiutuje na największej imprezie sportowej świata. Zanim zobaczycie ją w telewizji, obejrzyjcie koniecznie na własne

Wyniki przetargu dotyczącego sprzedaży nieruchomości gruntowej 
Dla biznesu 27/05/2024

Wyniki przetargu dotyczącego sprzedaży nieruchomości gruntowej 

W dniu 27.05.2024 r. w Budynku Warsztatu w siedzibie Fabryki Pełnej Życia Sp. z o.o. odbył się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej o pow. 2325 m2, położonej przy ul. Kolejowej 14, oznaczonej jako działka nr 2271/3 zapisanej w księdze

Festiwal Empatii
Dla mieszkańców 24/05/2024

Festiwal Empatii

Festiwal Empatii 2024 odbędzie się w sobotę, 8 czerwca w Fabryce Pełnej Życia! Miasto Dąbrowa Górnicza kolejny raz stanie się najbardziej empatycznym miastem w regionie!

Czytaj także

I Zagłębiowski Festiwal Jogi
Dla mieszkańców 27/05/2024

I Zagłębiowski Festiwal Jogi

Zagłębiowski Festiwal Jogi to pierwsze tego typu wydarzenie w regionie! W sobotę, 22 czerwca od godz. 9:00 zapraszamy do Fabryki Pełnej Życia! Jogini, joginki, zgromadźmy

3 Przystanek Śląskiej Ligi Breakingu
Dla mieszkańców 27/05/2024

3 Przystanek Śląskiej Ligi Breakingu

Czy wiecie, że Breaking to nowa dyscyplina olimpijska? Podczas tegorocznych igrzysk w Paryżu zadebiutuje na największej imprezie sportowej świata. Zanim zobaczycie ją w telewizji, obejrzyjcie koniecznie na własne

Wyniki przetargu dotyczącego sprzedaży nieruchomości gruntowej 
Dla biznesu 27/05/2024

Wyniki przetargu dotyczącego sprzedaży nieruchomości gruntowej 

W dniu 27.05.2024 r. w Budynku Warsztatu w siedzibie Fabryki Pełnej Życia Sp. z o.o. odbył się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej o pow. 2325 m2, położonej przy ul. Kolejowej 14, oznaczonej jako działka nr 2271/3 zapisanej w księdze

Festiwal Empatii
Dla mieszkańców 24/05/2024

Festiwal Empatii

Festiwal Empatii 2024 odbędzie się w sobotę, 8 czerwca w Fabryce Pełnej Życia! Miasto Dąbrowa Górnicza kolejny raz stanie się najbardziej empatycznym miastem w regionie!