Konferencja „Miejscy innowatorzy”

Dla mieszkańców 02/09/2021

Strona głównaNewsDla mieszkańcówKonferencja “Miejscy innowatorzy”

Fabryka Pełna Życia wspólnie z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią, jako Mecenasem imprezy, organizuje wyjątkowy projekt pod nazwą Miastolab. Festiwal miejskich innowacji odbędzie się w dniach od 2 do 5 września br. na terenie Fabryki Pełnej Życia w Dąbrowie Górniczej. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął prezydent Dąbrowy Górniczej, Marcin Bazylak.

Jedną z części Festiwalu jest Konferencja „Miejscy innowatorzy”, która odbędzie się 2 i 3 września w Warsztacie Fabryki Pełnej Życia! Wstęp na wszystkie spotkania jest wolny!

Konferencja „Miejscy innowatorzy” to cykl debat i wykładów z twórcami najciekawszych polityk miejskich, progresywnych rozwiązań czy badań poświęconych miastom. Zaprosimy i przedstawimy publiczności tych, którzy na co dzień testują, opisują bądź wprowadzają w swoich miastach innowacyjne rozwiązania. Podczas konferencji swoje wykłady będą miały osoby z różnych branż i zajmujące się różnymi dziedzinami miejskiego rozwoju. Zderzymy ze sobą doświadczenia i wizje urzędników, oficjeli, ludzi władzy, z tym, którzy innowacje wprowadzają oddolnie, często w kontrze do działań administracyjnych. Wspólnie zastanowimy się nad tym jak współpracować, łączyć odgórne z oddolnym i razem wypracowywać lepsze rozwiązania dla naszych miast. Wierzymy, że tylko dzięki stworzeniu platformy wymiany wiedzy między innowatorami z różnych środowisk, działających często w odmienny sposób i różnie definiujących innowacyjność, będziemy w stanie to zrobić. Dzięki temu chociaż na chwilę codzienną walkę o miasto, zastąpimy dialogiem i próbą wzajemnego zrozumienia. 

To wydarzenie jest dla specjalistów, dla mieszkańców, dla Ciebie! Opis całości Festiwalu przeczytaj tutaj!

1. Konferencja „Miejscy innowatorzy” – cykl debat i wykładów z twórcami najciekawszych polityk miejskich, progresywnych rozwiązań czy badań poświęconych miastom.

Termin: 2-3 września:

•             2 września (czwartek)

11.00 – 13.00 warsztat dla urzędników – Miasto dostępne – prowadzenie: Iwona Benek

Miasta przyjazne wiekowi to koncepcja Światowej Organizacji Zdrowia, w ramach której mówi się o ośmiu komponentach, które należy brać pod uwagę przy planowaniu takich miast. Ważna jest bogata i zróżnicowana oferta mieszkaniowa w ujęciu wielogeneracyjnym, a także kwestie związane z transportem i mobilnością oraz szereg usług społecznych w których ujawnia się dostępności i przyjazność miasta dla wielopokoleniowej struktury jego mieszańców. Warsztaty poświęcone będą szeroko rozumianej dostępności w miastach, dostępności która dla współczesnych miast jest jedną z najważniejszych wartości i gwarantem zrównoważonego rozwoju. Metropolia dąży do tego, aby być miejscem przyjaznym wiekowi czyli takim, gdzie przestrzeń czy usługi projektowane są uniwersalnie i odpowiadają na potrzeby wszystkich mieszkańców.

11.00 – 18.00 Metropolitalne Forum Dobrych Praktyk – wydarzenie towarzyszące – Metropolitalne Forum Dobrych Praktyk zainaugurowane zostanie z inicjatywy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii podczas Festiwalu Miejskich Innowacji i jest odpowiedzią na potrzeby budowania dobrych rozwiązań i spójności oraz synergii w gminach GZM w obszarze wyzwań demograficznych i problemów starzenia się społeczności. Podczas wydarzenia zaprezentujemy ciekawe pomysły i już zrealizowane inicjatywy w obszarach w obszarach w szczególności starzejącego się społeczeństwa, wyzwań demograficznych, depopulacji, rewitalizacji społecznej, integracji międzypokoleniowej. Wydarzenie będzie miało charakter swobodnych rozmów w formule „stolików eksperckich”.

14.00 – 14.15 uroczyste otwarcie Konferencji

14.15 – 17.00 wykłady:

14.30 – Michał Krzykawski, Od innowacyjności do inwencji. Miejskość i duch miasta po automatyzacji

15.15 – Joanna Erbel, Warszawska Dzielnica Społeczna – czy każda wizja bez realizacji to porażka?

16.00 – Hanna Gill-Piątek, Doświadczenia pierwszego pilotażu rewitalizacji w Łodzi – co zostało nam po latach?

16.45 – Łukasz Franek, Smart Mobility w Krakowie, czyli powrót do przyszłości

18.00 – 20.00 debata: Koniec mitu Smart City. Co to znaczy być dzisiaj innowacyjnym?

Zanim Smart City stało się mitem mocno zamieszało w miejskich głowach. To specyficzne myślenie o zastosowaniu zaawansowanych rozwiązań technologicznych w mieście uwodziło zarówno swoim potencjałem, jak i niewzruszoną pewnością w słuszność swoich założeń. Smart City stało się atrakcyjnym i łatwo dostępnym symbolem postępu. Czemu więc tak szybko stało się passe? Co się nie udało? Jakie wnioski wyciągamy z tej lekcji i gdzie więc w myśleniu o innowacyjności przebiega granica pomiędzy rozsądkiem a jego imitacją? Czy można być innowacyjnym sięgając do sprawdzonych rozwiązań z przeszłości lub rezygnując z prymatu technologicznej perspektywy? I czy taka innowacyjność jest w stanie osiągnąć takie same zasięgi, jakie stały się udziałem mitu o Smart City? 

Prowadzący: Artur Celiński (Magazyn Miasta)

•             3 września (piątek)

11.00 – 13.00 Warsztat dla urzędników – Miasto otwarte – prowadzenie: Magdalena Mike

Warsztaty otwarty urzędnik mają na celu pokazanie możliwości włączenia mieszkańców w proces współdecydowania o mieście. Współpraca z podmiotami społecznymi, procesy konsultacyjne oraz procedura budżetu obywatelskiego/partycypacyjnego zostaną zobrazowane przy wykorzystaniu dobrych praktyk pochodzących z różnej wielkości miast z całej Polski. Uczestnicy spotkania dzięki udziałowi w grze sytuacyjnej będą mogli przyjrzeć się procesom współtworzenia przestrzeni publicznej z różnych perspektyw.

14.00 – 17.00 wykłady:

14.00 – Rafał Matyja, Kto stoi za miejskimi innowacjami? Spojrzenie z dłuższej perspektywy

14.45 – Paweł Jaworski, Metropolia jako praktyka wspólnego rozwiązywania problemów miejskich

15.30 – Jacek Wielebski, Innowacje/rewitalizacje oczekiwania vs rzeczywistość przy projektowaniu sztuki i dizajnu w przestrzeni publicznej

16.15 – Bartosz Piziak, Urban Lab – generator miejskich innowacji

18.00 – 20.00 debata: Czy polskie miasta są innowacyjne?

Innowacyjność polskich miast najlepiej widać w ich folderach reklamowych i coraz częstszych rankingach innowacyjności, które rzadko jednak pokazują pełną perspektywę. Realny obraz stanu miejskiej innowacyjności przesłania także brak jednolitego rozumienia tego, czym w istocie jest dzisiaj ta innowacyjność. Dodatkowo sposób działania wielu polskich urzędów każe zadać sobie pytanie, czy możliwe jest bycie innowacyjnym pracując w wybitnie nieinnowacyjnym środowisku. Widzimy jednak, że ostatnia dekada przyniosła niebagatelne zmiany w myśleniu o tym, jak powinien wyglądać miejski postęp. Spróbujemy więc uchwycić optymistyczne spojrzenie na miejską innowacyjność i za jego pomocą wspólnie odpowiedzieć na tytułowe pytanie tej debaty. 

Prowadzący: Artur Celiński (Magazyn Miasta)

Eksperci i innowatorzy:

Michał Krzykawski

dr hab. Michał Krzykawski, prof. UŚ, dyrektor Centrum Badań Krytycznych nad Technologiami. Były współpracownik Bernarda Stieglera i członek międzynarodowego kolektywu Internacja. Interesuje się budowaniem międzyobszarowego dialogu między myśleniem filozoficznym i myśleniem naukowym. Autor wielu prac z zakresu filozofii techniki i ekonomii politycznej, poświęconych przekształceniom psychospołecznym, gospodarczym i środowiskowym w epoce tzw. „rewolucji cyfrowej”. Urodził się w Dąbrowie Górniczej.

Joanna Erbel

socjolożka, działaczka miejska, ekspertka do spraw mieszkaniowych. Założycielka Fundacji Blisko zajmującej się wspieraniem aktywności lokalnych i tworzeniem wiedzy na temat innowacji mieszkaniowych. Koordynowała prace nad przygotowaniem polityki mieszkaniowej i programu Mieszkania2030 dla m.st.Warszawy. W latach 2017-2020 zajmowała się tematem innowacji mieszkaniowych w PFR Nieruchomości. Członkini grupy eksperckiej Laboratorium Rynku Najmu. Liderka klubu samorządowego w CoopTech Hub, pierwszym w Polsce centrum technologii spółdzielczych, które stawia sobie za cel tworzenie wspólnoty opartej o zaufanie przez cyfrowy restart spółdzielczości i budowanie lokalnego ekosystemu współpracy.

Łukasz Franek

Łukasz Franek jest obecnie Dyrektorem Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie, wcześniej przez prawie trzy lata Zastępcą Dyrektora ds. Transportu w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie. Kieruje jednostką odpowiedzialną za zarządzanie mobilnością w mieście, a w zakresie transportu zbiorowego również w obszarze metropolitarnym.Absolwent Politechniki Krakowskiej, następnie pracownik naukowy Uczelni, gdzie przez dziesięć lat koordynował projekty międzynarodowe oraz krajowe w tematyce zrównoważonej mobilności, a także rozwijał własne badania naukowe w zakresie zarządzania mobilnością oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego niechronionych uczestników. Autor publikacji, między innymi analiz bezpieczeństwa ruchu drogowego, wprowadzania stref ograniczonego ruchu oraz organizacji transportu zbiorowego. Autor lub współautor strategii systemów transportowych dla polskich miast, zarządzania transportem zbiorowym, planów mobilności, systemów carsharing oraz bikesharing, a także stref ograniczonej emisji komunikacyjnej.

Hanna Gill-Piątek

Łodzianka. Posłanka na Sejm RP IX kadencji. Przewodnicząca Koła Parlamentarnego Polska 2050. Członkini Rady Metropolitalnego Kongresu Rewitalizacji i Rady Programowej Kongresu Kobiet. Działaczka Kongresu Ruchów Miejskich. Absolwentka ASP, graficzka, publicystka. Współautorka książki “Bieda. Przewodnik dla dzieci” z Henryką Krzywonos. Prowadziła Świetlicę Krytyki Politycznej w Łodzi. Działała na rzecz lokatorów i przeciw niesprawiedliwym eksmisjom najpierw jako aktywistka, potem w łódzkim samorządzie. Prowadząc ministerialny projekt, stworzyła pierwsze w Polsce Centrum Wiedzy o Rewitalizacji. Zawodowo doradzała miastom w programach rewitalizacyjnych. W Sejmie pracuje w Komisji Infrastruktury, Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Podkomisji stałej do spraw budownictwa oraz gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, wcześniej również Komisji Finansów Publicznych. Członkini licznych zespołów parlamentarnych, Przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Miast i Wiceprzewodnicząca Łódzkiego Zespołu Parlamentarnego, założycielka Parlamentarnego Zespołu ds. Ochrony Puszczy Białowieskiej i innych terenów cennych przyrodniczo, członkini Parlamentarnego Zespołu do spraw Równouprawnienia Społeczności LGBT+, a także Parlamentarnego Zespołu Praw Kobiet. 

Dzięki współpracy z organizacjami pozarządowymi i ruchem Polska 2050 zaangażowana w dziesiątki interwencji i inicjatyw w całej Polsce, od spraw pracowników kultury i emerytów, dobrostanu zwierząt i ochrony lasów naturalnych, poprzez prawo do mieszkania, ład przestrzenny i bezpieczeństwo pieszych, po prawa pacjentów.

Artur Celiński

współtwórca i zastępca redaktor naczelnej „Magazynu Miasta”, w ramach programu “DNA Miasta” wspiera rozwój działań społecznych i zrównoważenie miejskich inwestycji; autor podcastów – w tym projektu „miastopoczucie”; współtwórca “Międzymieścia”; komentator życia publicznego, wykładowa akademicki, miejski aktywista i trener.

Magdalena Mike

Pełnomocnik Prezydenta Dąbrowy Górniczej ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, trener podmiotów społecznych, Z-ca Naczelnika Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej, odpowiedzialna za funkcjonowanie Centrum Aktywności Obywatelskiej, członkini Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza, współprzewodnicząca komisji ds. ngo działającej przy Śląskim Związku Gmin i Powiatów.

Rafał Matyja

Rafał Matyja – urodził się w 1967 roku. Politolog i publicysta, wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Stały współpracownik „Tygodnika Powszechnego”. Napisał m.in. Państwo, czyli kłopot (2009), Konserwatyzm po komunizmie (2009), Rywalizacja polityczna w Polsce (2013), Wyjście awaryjne (2018).

Jacek Wielebski

grafik i projektant, absolwent gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych. Współzałożyciel Stowarzyszenia Traffic Design. Jest kuratorem Biennale Traffic Design i innych przedsięwzięć artystycznych stowarzyszenia. Specjalista w zakresie projektowania i produkcji szyldów oraz elementów detalu miejskiego, takich jak: lampy, bramy, murale. Autor wielu realizacji w przestrzeni miejskiej w Polsce i za granicą. Poza pracą projektową zajmuje się streetartem i muralizmem.

Paweł Jaworski

urbanista, który rozwija autorską metodę urbanistyki eksperymentalnej łączącą badania, projektowanie oraz partycypację. W 2017 roku przygotował pierwszą w Polsce koncepcję przekształcenia ulicy śródmiejskiej poprzez testowanie rozwiązań tymczasowych wspólnie z osobami, które z niej korzystają na co dzień (Żywa Ulica w Dąbrowie Górniczej). W podobny sposób pracował w Warszawie, Krakowie i Gorzowie Wielkopolskim. Dziś współtworzy plan mobilności dla GZM oraz przemiany przestrzeni publicznej w centrum Bytomia i na Starym Mieście w Szczecinie.

Bartosz Piziak

Adiunkt w Instytucie Rozwoju Miast i Regionów, gdzie koordynuje projekt „Urban Lab jako pilotażowe narzędzie poprawy jakości życia mieszkańców miast zgodne z ideą smart city”. Z wykształcenia geograf, ukończył studia magisterskie i doktoranckie na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest także absolwentem kierunku zarządzanie i marketing na UJ. Autor lub współautor kilkunastu publikacji naukowych oraz opracowań poświęconych m.in. rozwojowi turystyki w miastach, na obszarach przygranicznych, a także bliskości geograficznej firm zaawansowanego przemysłu oraz tematyce laboratoriów miejskich.

Iwona Benek

wiceprezeska w Fundacji Laboratorium Architektury 60+ (LAB 60+), architektka, adiunktka w Katedrze Projektowania i Badań Jakościowych w Architekturze na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Ekspertka w dziedzinie projektowania uniwersalnego, certyfikowana koordynatorka dostępności. Specjalizuje się w projektowaniu na rzecz architektury przyjaznej seniorom. Prowadzi badania dotyczące kształtowania środowiska terapeutycznego dla osób starszych z wykorzystaniem współczesnych technologii we współpracy z Wydziałem Inżynierii Biomedycznej, Wydziałem Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej. Autorka i współautorka ponad 50 publikacji naukowych poświęconych tematyce senioralnej i zagadnieniom związanym z projektowaniem uniwersalnym. Działalność naukowo-techniczna związana z projektowaniem architektonicznym dotyczących form opieki długoterminowej dla seniorów, działalność oświatowa oraz szkoleniowa i promocyjna związana z uwzględnieniem potrzeb osób starszych w trakcie planowania i implementacji polityki przestrzennej. Członkini w organizacjach: Polskie Towarzystwo Gerontologiczne, oddział Górnośląski, Polskie Towarzystwo Ergonomiczne, oddział Górnośląski oraz Zespół ds. Polityki Senioralnej Metropolia GZM.

Mecenas projektu: Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Patronat Honorowy: Marcin Bazylak – Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza

Partnerzy: Pałac Kultury Zagłębia, Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Uniwersytet Śląski, Centrum badań krytycznych nad technologiami, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Wrocławska Fundacja Filmowa – organizator festiwalu filmowego Miastomovie, Dopamina Lab

Patroni medialni: Gazeta Wyborcza, Magazyn Miasta, Architektura & Biznes, Radio TOK FM

Podobne artykuły

Muzyczny weekend w Fabryce Pełnej Życia
Dla mieszkańców 25/07/2024

Muzyczny weekend w Fabryce Pełnej Życia

Przed nami kolejny muzyczny weekend w Fabryce Pełnej Życia. W piątek zaprezentują się didżeje KOMX i Jacob A, a w sobotę czekają nas koncerty prosto z Piwnicy, czyli

Fabryka Pełna Życia – perspektywy realizacji projektu
Centrum przemian 22/07/2024

Fabryka Pełna Życia – perspektywy realizacji projektu

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją projektu nowego centrum Dąbrowy Górniczej w miejscu dawnej fabryki obrabiarek Defum, znanego pod nazwą Fabryka Pełna Życia. Prezentacja zawiera krótką historię projektu,

Lipcowy weekend w Fabryce
Dla mieszkańców 18/07/2024

Lipcowy weekend w Fabryce

W kolejny weekend wakacji zachęcamy do udziału całymi rodzinami w warsztatach sensoplastyki, w wydarzeniu poświęconym tolerancji oraz obejrzeniu pod chmurką kolejnego seansu filmowego. Sensoplastyka, czyli

Piwnica, czyli koncerty w plenerze
Dla mieszkańców 17/07/2024

Piwnica, czyli koncerty w plenerze

Jeśli jeszcze nie znacie cyklu koncertów Pałacu Kultury Zagłębia pod nazwą Piwnica, to będziecie mogli poznać jego plenerowe oblicze! Piwnica - letnia scena zagości w Fabryce Pełnej Życia

Czytaj także

Muzyczny weekend w Fabryce Pełnej Życia
Dla mieszkańców 25/07/2024

Muzyczny weekend w Fabryce Pełnej Życia

Przed nami kolejny muzyczny weekend w Fabryce Pełnej Życia. W piątek zaprezentują się didżeje KOMX i Jacob A, a w sobotę czekają nas koncerty prosto z Piwnicy, czyli

Fabryka Pełna Życia – perspektywy realizacji projektu
Centrum przemian 22/07/2024

Fabryka Pełna Życia – perspektywy realizacji projektu

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją projektu nowego centrum Dąbrowy Górniczej w miejscu dawnej fabryki obrabiarek Defum, znanego pod nazwą Fabryka Pełna Życia. Prezentacja zawiera krótką historię projektu,

Lipcowy weekend w Fabryce
Dla mieszkańców 18/07/2024

Lipcowy weekend w Fabryce

W kolejny weekend wakacji zachęcamy do udziału całymi rodzinami w warsztatach sensoplastyki, w wydarzeniu poświęconym tolerancji oraz obejrzeniu pod chmurką kolejnego seansu filmowego. Sensoplastyka, czyli

Piwnica, czyli koncerty w plenerze
Dla mieszkańców 17/07/2024

Piwnica, czyli koncerty w plenerze

Jeśli jeszcze nie znacie cyklu koncertów Pałacu Kultury Zagłębia pod nazwą Piwnica, to będziecie mogli poznać jego plenerowe oblicze! Piwnica - letnia scena zagości w Fabryce Pełnej Życia