W Splicie o projekcie Fabryki Pełnej Życia

Dla mieszkańców 30/03/2023

Strona głównaAktualnościDla mieszkańcówW Splicie o projekcie Fabryki Pełnej Życia

W Splicie w Chorwacji przedstawiciele miasta Dąbrowa Górnicza zaprezentowali projekt Fabryki Pełnej Życia pod kątem założeń New European Bauhaus: beautiful, sustainable, together. Zdaniem ekspertek i ekspertów z całej Europy nasze działania doskonale oddają ducha tej europejskiej inicjatywy, bo Fabryka Pełna Życia to od samego początku projekt realizowany wspólnie z lokalną społecznością, w sposób zrównoważony, z dbałością o otoczenie.

Od ponad dwóch lat uczestniczymy w spotkaniach w ramach projektu SEA4NEB (Social Economy Actors for New European Bauhaus). New European Bauhaus to inicjatywa Komisji Europejskiej (European Commission) praktycznie realizująca założenia Europejskiego Zielonego Ładu.Projekt skupia się na przestrzeniach, w których mieszkamy oraz na naszych relacjach ze środowiskiem naturalnym. Istotnym elementem jest partycypacja mieszkańców w projektowaniu, odbiór społeczny i udział organizacji pozarządowych w przygotowywaniu i wykorzystaniu przestrzeni miejskich.

Obecnie przygotowujemy projekt Fabryka Pełna Życia do sięgnięcia po środki unijne, m.in. w trybie konkurencyjnym w ramach FESL.10.9 – ponowne wykorzystanie terenów poprzemysłowych, zdewastowanych, zdegradowanych na cele rozwojowe regionu. Spełnianie założeń Nowego Europejskiego Bauhausu, to jedno z kryteriów wyboru projektów do finansowania. Ale najważniejsze, że NEB sytuuje nasz projekt jako referencyjny, gotowy do wsparcia nie tylko w zakresie inwestycyjnym, ale i organizacyjnym, np. poprzez tworzenie w nowym centrum Dąbrowy Górniczej rozwiązań wspierających sprawiedliwą transformację Zagłębia Dąbrowskiego podkreśla prezes zarządu spółki Fabryka Pełna Życia Wojciech Czyżewski.

Warto dodać, że w niektórych planowanych ze środków UE konkursach zgodność z kryteriami NEB będzie premiowana dodatkowymi punktami.

Więcej informacji o projekcie SEA4NEB tutaj!

Podobne artykuły

I Zagłębiowski Festiwal Jogi
Dla mieszkańców 27/05/2024

I Zagłębiowski Festiwal Jogi

Zagłębiowski Festiwal Jogi to pierwsze tego typu wydarzenie w regionie! W sobotę, 22 czerwca od godz. 9:00 zapraszamy do Fabryki Pełnej Życia! Jogini, joginki, zgromadźmy

3 Przystanek Śląskiej Ligi Breakingu
Dla mieszkańców 27/05/2024

3 Przystanek Śląskiej Ligi Breakingu

Czy wiecie, że Breaking to nowa dyscyplina olimpijska? Podczas tegorocznych igrzysk w Paryżu zadebiutuje na największej imprezie sportowej świata. Zanim zobaczycie ją w telewizji, obejrzyjcie koniecznie na własne

Wyniki przetargu dotyczącego sprzedaży nieruchomości gruntowej 
Dla biznesu 27/05/2024

Wyniki przetargu dotyczącego sprzedaży nieruchomości gruntowej 

W dniu 27.05.2024 r. w Budynku Warsztatu w siedzibie Fabryki Pełnej Życia Sp. z o.o. odbył się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej o pow. 2325 m2, położonej przy ul. Kolejowej 14, oznaczonej jako działka nr 2271/3 zapisanej w księdze

Festiwal Empatii
Dla mieszkańców 24/05/2024

Festiwal Empatii

Festiwal Empatii 2024 odbędzie się w sobotę, 8 czerwca w Fabryce Pełnej Życia! Miasto Dąbrowa Górnicza kolejny raz stanie się najbardziej empatycznym miastem w regionie!

Czytaj także

I Zagłębiowski Festiwal Jogi
Dla mieszkańców 27/05/2024

I Zagłębiowski Festiwal Jogi

Zagłębiowski Festiwal Jogi to pierwsze tego typu wydarzenie w regionie! W sobotę, 22 czerwca od godz. 9:00 zapraszamy do Fabryki Pełnej Życia! Jogini, joginki, zgromadźmy

3 Przystanek Śląskiej Ligi Breakingu
Dla mieszkańców 27/05/2024

3 Przystanek Śląskiej Ligi Breakingu

Czy wiecie, że Breaking to nowa dyscyplina olimpijska? Podczas tegorocznych igrzysk w Paryżu zadebiutuje na największej imprezie sportowej świata. Zanim zobaczycie ją w telewizji, obejrzyjcie koniecznie na własne

Wyniki przetargu dotyczącego sprzedaży nieruchomości gruntowej 
Dla biznesu 27/05/2024

Wyniki przetargu dotyczącego sprzedaży nieruchomości gruntowej 

W dniu 27.05.2024 r. w Budynku Warsztatu w siedzibie Fabryki Pełnej Życia Sp. z o.o. odbył się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej o pow. 2325 m2, położonej przy ul. Kolejowej 14, oznaczonej jako działka nr 2271/3 zapisanej w księdze

Festiwal Empatii
Dla mieszkańców 24/05/2024

Festiwal Empatii

Festiwal Empatii 2024 odbędzie się w sobotę, 8 czerwca w Fabryce Pełnej Życia! Miasto Dąbrowa Górnicza kolejny raz stanie się najbardziej empatycznym miastem w regionie!